Ćwiczenia indywidualneW Centrum Rehabilitacji staramy się dobierać najlepsze metody terapeutyczne do jednostki chorobowej pacjenta. Każdy ma inny problem i dlatego indywidualne podejście pomaga nam uzyskać szybkie efekty. Osoby które mają problem z kręgosłupem staramy się prowadzić metodą McKenzie i Terapią Manualną. Problemy ortopedyczne po skręceniach, złamaniach, operacjach usprawniamy metodą PNF. W stanach po długim unieruchomieniu, śpiączce, udarze mózgu pomagamy metodą NDT Bobath. Oczywiście w niektórych przypadkach połączenie kilku metod daje najlepsze efekty.

Metoda PNFFilozofia koncepcji PNF opiera się na kilku ważnych założeniach:

 

Pozytywne nastawienie do pacjenta (motywacja)
Globalna obserwacja pacjenta (nie tylko chora część ciała)
Mobilizacja rezerw pacjenta, pozytywne rozpoczęcie zabiegu
Irradiacja (over flow) i wzmocnienie (reinforcement)
Uwzględnienie globalnych czynności ruchowych
Intensywny plan ćwiczeń
Myślenie funkcjonalne
Częsta zmiana pozycji
Zmiana normalnej kolejności ruchu
Uzyskanie odpowiedzi na każdy bodziec
Tą metodą pomagamy w:
 bólach kręgosłup
 stanach po złamaniach kończyn
 odbudowywaniu siły mięśniowej
 bólach stawowych
 poprawie zakresu ruchomości stawów
 stanach po zabiegach ortopedycznych


Metoda NDT Bobath


Metoda neurorozwojowego leczenia usprawniającego Karela i Berty Bobath polega na hamowaniu patologicznych odruchów i nieprawidłowych wzorców ruchowych oraz rozwijaniu czynności ruchowych u pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo czaszkowych.

 

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania
hamowanie nieprawidłowych odruchów
wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała.
wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.Metoda McKenzieTo jedna z bardzo powszechnie stosowanych obecnie metod terapeutycznych. Stosowana w przypadkach dolegliwości bólowych kręgosłupa powstałych na skutek urazu lub zespołów przeciążeniowych. Metoda ta także znajduje swoje zastosowanie w terapii bólu pojawiającego się w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

 

Praca z pacjentem według metody McKenzie ma na celu zmniejszenie lub eliminację dolegliwości bólowych i składa się z dwóch faz:

·                                 diagnostyki dokonywanej przez Terapeutę polegającej na identyfikacji struktur generujących ból na podstawie analizy biomechanicznej ruchu

·                                 terapii polegającej na ćwiczeniach dobranych na podstawie badania pacjenta oraz oddziaływaniach manualnych i pracy nad systemem kontroli posturalnej.


 Celem nadrzędnym metody McKenzie jest przywrócenie możliwe pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego.

 

Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.
Metoda McKenzie, zarówno pod względem diagnostycznym jak i terapeutycznym znakomicie uzupełnia się w leczeniu pacjentów bólowych z innymi metodami takimi jak PNF czy Terapia ManualnaKinesiology TapingKinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape.

 

Istnieje wiele form terapii, lecz kinesiology taping:

· jest dobrze akceptowany przez pacjentów,

· działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,

· efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu,

· nie wyklucza stosowania innych form terapii (jeżeli konieczne)...

Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami
mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian.
 
Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu, częściej określanym jako kompensacja, która samoistna w efekcie jest patologiczna, natomiast kierowana prowadzi do przywrócenia i zachowania prawidłowej funkcji.

Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami.

Tak często spotykana fizjoterapia czy też medycyna objawowa, daje rozwiązania krótkotrwałe, ponieważ ich celem jest pozbawienie pacjenta objawów. U podstaw działań terapeutycznych leży przerwanie błędnego kola bólu co jest ważnym działaniem, ale niezwalniającym terapeuty do wyjaśnienia i leczenia dysfunkcji, która prowokuje objawy.
 
Kinesiology Taping to terapia łącząca elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej gdzie nie leczy się choroby (objawów) ale pacjenta.

W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łacinykinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.

Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powięziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powięziowej.Zajęcia korekcyjne dla dzieci Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra fizjoteraputów z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć korekcyjnych z dziećmi w wieku szkolnym. Doświadczenie zdobyliśmy realizując programy unijne w szkołach podstawowych przeznaczone dla dzieci z wadami postawy

· Zajęcia 2-3 razy w tygodniu.

· Przed przyjęciem dziecka na zajęcia przeprowadzone zostanie badanie w celu zdiagnozowania wady przez magistra fizjoterapii.

· Ćwiczenia dobieramy pod kątem wady postawy i czynników, które predysponują do złych nawyków.

· Czas zajęć to 26min.


Drodzy rodzice
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że ruch jest podstawą prawidłowego rozwoju młodego organizmu. W dobie ciężkich plecaków, żle dobranych krzeseł i biurek, telewizji czy gier komputerowych pomyślcie o rozwoju ruchowym swoich dzieci. Niech klikanie myszką nie będzie ich jedynym ruchem w ciągu dnia. Jeśli teraz nie zadbacie o stawy, kręgosłup i mięśnie waszych dzieci, w przyszłości może być za późno, żeby skorygować powstałe wady. Bóle stawów i kręgosłupa zaczną pojawiać się dużo wcześniej niż powinny, nawet w wieku 20 lat.